Beste Sparta'18 leden,

Komende maandag 7 november hebben we de jaarlijkse Algemene LedenVergadering waar iedereen wordt geïnformeerd over de status van Sparta'18 en waar iedereen ook zijn inbreng kan geven voor Sparta'18.

Graag zien we zoveel mogelijk leden op maandag 7 november 20:30 in de kantine op 't Spansel en horen we uw stem.
De agenda van de ALV is als volgt:

• Opening
• Notulen vorige vergadering
• Jaarverslag seizoen 2015/2016 secretaris
• Jaarverslag seizoen 2015/2016 penningmeester
• Verslag kascommissie
• Decharge beleid seizoen 2015/2016
• Verkiezing leden kascommissie
• Bestuursverkiezing
    o Aftredend en niet herkiesbaar
         Henk Aarts
    o Aftredend en herkiesbaar
         Ger van den Munckhof
    o Kandidaat bestuursleden:
         Renate Vullings
         Marco Verrijth
• Vaststelling begroting seizoen 2016/2017
• Vaststelling contributie 2017/2018
• Commissie Sparta’18 2016-2020
• Commissie Sparta’18 100 jaar
• Mededelingen
• Rondvraag
• Sluiting ALV

Bestuur Sparta'18

September /oktober Proefmaanden i.s.m. Sportdorp Sevenum e.o.

Wekelijks allround bewegen bij Sparta’18 op en rond sportpark ’t Spansel. Je werkt aan je conditie (uithoudingsvermogen, spierkracht, snelheid, coördinatie en lenigheid) voor onderhoud of verbetering. Van wandelen tot (zeer) intensieve oefeningen. Het lijkt op bootcamp maar dan op een rustige leest. Je bepaalt zelf de intensiteit en transpiratie. Je kunt bewegen op eigen niveau en mogelijkheden. De groep zorgt voor sociaal contact en gezelligheid. Ideaal voor mensen met onregelmatige werktijden of juist voor mensen die regelmaat willen. We sporten altijd in de gezonde buitenlucht en in een prachtige groene omgeving. De eerste 2 lessen zijn GRATIS tijdens de proefmaanden.
Back to top